MASCHIO GASPARDO

Maschio Gaspardo er Europas største leverandør av kraftuttaksdrevne jordarbeidingsredskaper, og hører til blant verdens førende og største landbruksredskapsprodusenter. Maschio Gaspardo har fabrikker over hele verden, 2 000 ansatte og en årlig produksjon på mer enn 70 000 maskiner.